Dotazník - vysokorychlostní internet do domácností

5. srpna 2019, 06:31 | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR organizuje celorepublikový průzkum na téma zjišťování skutečné poptávky po využití internetu domácnostmi formou dotazníkového šetření, které vám zabere cca 5 minut. Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Zároveň se zvažuje příprava dotačního programu na poskytování „voucherů“ na vysokorychlostní internet do domácností v Moravskoslezském kraji.
Dotazník je přístupný zde: https://grantthornton.eu/pruzkumint/ a je možné jej vyplnit do 22. 8. 2019.