Informace o realizaci stavby cyklostezky

30. července 2019, 11:07 | Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na II/473, II. etapa - část cyklostezka
Realizací projektu bude vyřešen problém chybějící infrastruktury pro nemotorovou dopravu podél frekventované silnice II/473 a z něho vyplývající riziko střetu automobilu s cyklistou či chodcem.
Cíle projektu jsou:
• Podpořit rozvoj cyklistické dopravy v obci Sedliště,
• Zvýšit nabídku stezek pro cyklisty a zlepšení cyklistické infrastruktury sloužící především k dopravě do zaměstnání, školy či za službami,
• Zatraktivnění regionu pro cykloturisty zvýšením dostupnosti turistických zajímavostí,
• Zvýšení bezpečnosti cyklistů podél frekventované silnice II/473,
• Podpora udržitelného způsobu dopravy, tj. regionální a místní mobility,
• Sekundárně také podpora zdravého životního stylu, jehož součástí může být pravidelná jízda na kole
Projekt je spolufinancován z evropských zdrojů, a to prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.