Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská brána a jeho obce

14. října 2020, 07:36 | „Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho města a obce“
Registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731
Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022
Projekt DSO Region Slezská brána podpořený z OP Zaměstnanost (z prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná správa) se zaměřuje na posílení strategického řízení zapojených obcí i samotného DSO Region Slezská brána.
Základními pořizovanými výstupy této aktivity bude:
• Strategický plán DSO Region Slezská brána na období 2021–2025,
• Komunikační strategie Regionu Slezská brána a jednotlivých jeho obcí pro období 2021–2025,
• Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Regionu Slezská brána a jeho obcí 2022–2027.
Další aktivity projektu představují pořízení pasportů majetku obcí (pasporty veřejného osvětlení, hřbitovů, zeleně a obecních mobiliářů), pořízení a rozvoj komunikačních nástrojů (mobilní rozhlas a modernizace webu) a vzdělávání úředníků a volených zástupců (odborná školení a výjezd za dobrou praxí).
Obec Sedliště je do projektu zapojena a díky jeho realizaci pro svou potřebu získá aktualizaci strategického plánu a pasport hřbitova.

  • Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská brána a jeho obce
    Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská brána a jeho obce