MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - KORONAVIRUS SARS-CoV-2.

10. března 2020, 12:16 | Vážení občané, na tomto místě se budeme snažit zveřejňovat veškerou dokumentaci Vlády ČR, Bezpečnostní rady státu, Ministerstva zdravotnictví a dalších orgánů státní správy v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Přílohy: