Novinky

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 1

2 237,43 kB

Stáhnout

Dražební vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.01.2018

Vyvěšeno do:

16.02.2018

17. ledna 2018, 08:38

 

 

 

Pozvánka Regionu Slezská brána

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

16.01.2018

Vyvěšeno do:

31.01.2018

16. ledna 2018, 12:41 | Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána

 

 

 

Záměr pronájmu

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.01.2018

Vyvěšeno do:

01.03.2018

2. ledna 2018, 08:04 | Obec Sedliště zveřejňuje záměr pronájmu bytu v objektu č.p. 364. Zájemci si mohou vyzvednout žádost o nájem obecního bytu a koncept smlouvy na obecním úřadě, popř. stáhnout si tyto dokumenty z webu viz příloha. Termín pro podání žádostí je stanoven na 15. 2. 2018 ve 12.00 hodin.

 

 

 

Pozvánka do Sedlišť

Na plný coole v kulturáku, začínáme v sobotu čtrnáctého apríla v půl sedmé.

 

 

 

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU NA KONCI ROKU 2017

Obecní úřad v Sedlištích bude mít poslední úřední den v roce 2017 v pondělí 18. 12. 2017. První úřední den v roce 2018 bude ve středu 3. 1. 2018 a poplatky se budou vybírat od středy 10. 1. 2018.

 

 

 

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

27. listopadu 2017, 07:16 | Současně platná legislativa ukládá vlastníkům a uživatelům pozemků udržovat dřeviny v ochranném pásmu energetického vedení. Bližší informace jsou k dispozici v příloze.

 

 

 

volba prezidenta České republiky

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.11.2017

Vyvěšeno do:

01.02.2018

3. listopadu 2017, 15:47

 

 

 

Stavba mateřské školy je podpořena dotací z Evropské unie a Moravskoslezského kraje

 

 

 

Návrh opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.09.2017

Svěšeno:

18.10.2017

18. září 2017, 07:52 | 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.
3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené
v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.
4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.

Bližší informace přílohou.

 

 

 

Zasedání svazku obcí Regionu Slezská brána

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.08.2017

Svěšeno:

20.09.2017

 

 

 

Strana výpisu

1