Novinky

Dražební vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

20.11.2017

Vyvěšeno do:

24.01.2018

20. listopadu 2017, 09:22

 

 

 

Dražební vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.11.2017

Vyvěšeno do:

16.12.2017

13. listopadu 2017, 16:42

 

 

 

Zasedání členských obcí Regionu Slezská brána

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.11.2017

Vyvěšeno do:

25.11.2017

7. listopadu 2017, 22:37

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.11.2017

Vyvěšeno do:

07.12.2017

7. listopadu 2017, 22:26 | Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

 

 

 

Mikulášská nadílka

6. listopadu 2017, 07:54 | Spolek rodičů při JMZŠ a MŠ v Sedlištích pořádá dne 26. 11. 2017 od 15.00 hodin v Kulturním domě Mikulášskou nadílku.

 

 

 

volba prezidenta České republiky

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.11.2017

Vyvěšeno do:

01.02.2018

3. listopadu 2017, 15:47

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.11.2017

Vyvěšeno do:

03.12.2017

3. listopadu 2017, 13:14

 

 

 

Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

16.10.2017

Vyvěšeno do:

24.11.2017

16. října 2017, 15:08

 

 

 

UPOZORNĚNÍ SPOLEČNOSTI ČEZ Distribuce, a.s.

Upozornění se týká odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, které ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

 

 

 

Návrh opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.09.2017

Svěšeno:

18.10.2017

18. září 2017, 07:52 | 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.
3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené
v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.
4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.

Bližší informace přílohou.

 

 

 

Strana výpisu

1