Novinky

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 1

2 237,43 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 2-4

2 160,64 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 5-6

4 011,16 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 7-8

2 995,86 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 9-10

5 780,30 kB

Stáhnout

Záměr nájmu

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.11.2018

Vyvěšeno do:

16.01.2019

13. listopadu 2018, 10:24 | Obec Sedliště zveřejňuje záměr nájmu nebytových prostor výletiště - bufetu "Bezručova vyhlídka".

 

 

 

Zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.11.2018

Vyvěšeno do:

02.12.2018

12. listopadu 2018, 13:55

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

08.11.2018

Vyvěšeno do:

29.11.2018

8. listopadu 2018, 07:14 | Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

 

 

 

Usnesení zastupitelstva v období 2018 - 2022

 

 

 

Změna č. 3 Územního plánu Sedliště

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

22.10.2018

Vyvěšeno do:

22.11.2018

18. října 2018, 15:02 | Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu Sedliště.

 

 

 

Omezení provozu na komunikaci II/473 v Sedlištích

9. října 2018, 08:48 | Vážení občané, v posledním čísle zpravodaje byl zveřejněn článek o výstavbě nového chodníku a rekonstrukci a rozšíření stávajícího chodníku v centru obce u křižovatky silnic II. a III.třídy. V souvislosti s realizací stavebních prací se omlouváme za komplikace, které Vám způsobí omezení dopravy poblíž křižovatky.

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

09.10.2018

Vyvěšeno do:

31.05.2019

9. října 2018, 08:35

 

 

 

Voda v Rynince je čistá

9. května 2018, 07:29 | Koncem dubna provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě laboratorní rozbor vody ze tří studánek, které se nacházejí v katastru naší obce, popř. na hranici obce. Na rozdíl od let minulých, v letošním roce vyšla voda ve studánce Ryninka na koliformní bakterie, v ostatních lokalitách na Mlzácích a v Řepišťském lese se bakteriím ve studánkách daří, takže zde nedoporučujeme vodu používat jako pitnou.

 

 

 

Návrh Závěrečného účtu RSB za rok 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.04.2018

Svěšeno:

03.05.2018

 

 

 

Veřejnoprávní smlouvy 2018

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

15.03.2018

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

15. března 2018, 07:09

 

 

 

Strana výpisu

1