Novinky

Návrh opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

18.09.2017

Vyvěšeno do:

18.10.2017

18. září 2017, 07:52 | 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.
3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené
v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.
4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.

Bližší informace přílohou.

 

 

 

Dražební vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.09.2017

Vyvěšeno do:

27.10.2017

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.08.2017

Vyvěšeno do:

29.10.2017

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

22.08.2017

Vyvěšeno do:

21.09.2017

22. srpna 2017, 12:14 | Zastupitelstvo obce Sedliště na svém zasedání dne 21. 8. 2017 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.

 

 

 

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

21.08.2017

Vyvěšeno do:

25.10.2017

21. srpna 2017, 08:27

 

 

 

Zasedání svazku obcí Regionu Slezská brána

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

21.08.2017

Vyvěšeno do:

20.09.2017

 

 

 

Region Slezská brána - zveřejňované dokumenty dle zák.č.250/2000 Sb., v platném znění

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.07.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

V celé podobě je dokument zveřejněn na webových stránkách RSB na tomto odkazu: http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty

 

 

 

Dražební vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.06.2017

Svěšeno:

20.07.2017

 

 

 

Územní plán Sedliště - právní stav po změně č.2

8. června 2017, 15:28

 

 

 

Informace dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

24.05.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

Informace dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti za Obec Sedliště jsou zveřejněny v rubrice Úřední deska, resp. Orgány obce - Obecní zastupitelstvo - Rozpočet.
V písemné podobě jsou doklady k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Sedliště na adrese Sedliště 271.

 

 

 

Strana výpisu

1