Novinky

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.04.2017

Vyvěšeno do:

13.05.2017

28. dubna 2017, 10:12 | Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

 

 

 

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.04.2017

Vyvěšeno do:

28.05.2017

28. dubna 2017, 10:04

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

24.04.2017

Vyvěšeno do:

24.05.2017

24. dubna 2017, 17:01

 

 

 

Informace pro občany obce

12. dubna 2017, 12:45 | Společnost MDP GEO s.r.o. bude v následujících dvou týdnech provádět na území naší obce vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí a následně bude provádět geodetické zaměřovaní. Zpřesňování polohy nízkého napětí probíhá pod záštitou společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Společnosti MDP GEO při výkonu činností přísluší veškerá práva, která dle energetického zákona a za zákonem stanovených podmínek svědčí provozovateli distribuční soustavy, tj. oprávněnému vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti, v souvislosti se zřizováním, obnovou, a provozováním distribuční soustavy energetické společnosti.

Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách www.mdpgeo.cz.

 

 

 

Informace Regionu Slezská brána

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.04.2017

Vyvěšeno do:

12.05.2017

12. dubna 2017, 12:40

 

 

 

Závěrečný účet Obce Sedliště za rok 2016

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.04.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

12. dubna 2017, 12:38

 

 

 

Nařízení Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.04.2017

Vyvěšeno do:

11.05.2017

11. dubna 2017, 12:38 | Informace o ukončení ochranných a zdolávacích opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku.

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.04.2017

Vyvěšeno do:

11.05.2017

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

 

 

 

Oznámení společnosti ČEZ Distribuce a.s.

5. dubna 2017, 09:47 | Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne : 02.05.2017 od : 07:30 hod do : 15:30 hod.
v lokalitě : Sedliště - Sedliště
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.
Mapy s vyznačením lokalit a seznamy domů s čísly popisnými jsou uvedeny v příloze.

 

 

 

Veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.03.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

Zveřejnění veřejnoprávních smluv uzavřených na základě usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 22.2.2017.

 

 

 

Strana výpisu

1