Novinky

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 1-2

4 769,57 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 1

2 237,43 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 2-4

2 160,64 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 5-6

4 011,16 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 7-8

2 995,86 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 9-10

5 780,30 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 11-12

3 793,97 kB

Stáhnout

30.06.2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ MUDr. Koutníka

V příloze jsou přiloženy dvě zprávy, které upravují činnost praktického lékaře MUDr.Koutníka a ambulance v Sedlištích. Jednak se informace týkají úpravy ordinační doby v Sedlištích v souvislostí s onemocněním COVID-19 a jednak z důvodu čerpání dovolené.

 

 

 

 

koronavirus-nahled1.png 24.06.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje nařizuje mimořádné opatření při epidemii související s onemocněním COVID-19. Bližší informace v příloze.

 

 

uzemni-plan-nahled1.jpg 23.06.2020   Dokument je na úřední desce

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání upraveného Návrhu změny č.3 Územního plánu Sedliště.
Veřejné projednání se uskuteční dne 29. 7. 2020 v 16.00 hodin v Kulturním domě v Sedlištích.

 

 

myslivci-nahled1.jpg 18.06.2020

Pozvánka na schůzi valné hromady

Dne 17. 7. 2020 se bude konat valná hromada Honebního společenstva Sedliště-Frýdek. Bližší informace v přiložené pozvánce.

 

 

detske-hriste-nahled1.jpg 02.06.2020

Prázdninový tábor bude i letos

Podobně jako v předchozích letech také letos obec připravuje pro sedlišťské děti další ročník prázdninového tábora. Tento tábor bude probíhat v termínu od středy 1. července do pátku 17. července s programem vždy od 7 do 16 hodin. Tábor je určen pro děti ve věku od 6 do 13 let. Cena za den pobytu bude 200 korun na den. V ceně je zahrnuto: stravování - oběd a dvě svačiny, pitný režim, dozor a spotřební materiál. Pokud plánujete své děti na tento tábor přihlásit, zašlete iniciály dítěte co nejdříve na e-mailovou adresu: obec@obecsedliste.cz nebo mistostarosta@obecsedliste, abychom mohli plánovaný tábor začít realizovat.

 

 

29.05.2020   Dokument je na úřední desce

Závěrečný účet DSO Region Slezská brána

Závěrečný účet DSO Regionu Slezská brána byl schválen na zasedání členů RSB a je k dispozici na webové stránce obce Sedliště (http://obecsedliste.cz/region-slezska-brana-zverejnovane-dokumenty-dle-zak-c-250-2000-sb-v-platnem-zneni-201cz9/), webové stránce RSB (http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty) a do listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, Paskov 739 21.

 

 

 

 

ryninka-nahled1.jpg 29.04.2020

Kvalita vody ve studánkách na Mlzácích a v Rynince.

Dle laboratorních rozborů, které prováděl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, to vypadá s vodou ve studánkách dobře. Pouze je voda trochu kyselá

 

 

 

 

Strana výpisu

1 ...