Novinky

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 1

2 237,43 kB

Stáhnout

Dražební vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.01.2018

Vyvěšeno do:

16.02.2018

17. ledna 2018, 08:38

 

 

 

Pozvánka Regionu Slezská brána

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

16.01.2018

Vyvěšeno do:

31.01.2018

16. ledna 2018, 12:41 | Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána

 

 

 

Záměr pronájmu

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.01.2018

Vyvěšeno do:

01.03.2018

2. ledna 2018, 08:04 | Obec Sedliště zveřejňuje záměr pronájmu bytu v objektu č.p. 364. Zájemci si mohou vyzvednout žádost o nájem obecního bytu a koncept smlouvy na obecním úřadě, popř. stáhnout si tyto dokumenty z webu viz příloha. Termín pro podání žádostí je stanoven na 15. 2. 2018 ve 12.00 hodin.

 

 

 

Pozvánka do Sedlišť

Na plný coole v kulturáku, začínáme v sobotu čtrnáctého apríla v půl sedmé.

 

 

 

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU NA KONCI ROKU 2017

Obecní úřad v Sedlištích bude mít poslední úřední den v roce 2017 v pondělí 18. 12. 2017. První úřední den v roce 2018 bude ve středu 3. 1. 2018 a poplatky se budou vybírat od středy 10. 1. 2018.

 

 

 

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

27. listopadu 2017, 07:16 | Současně platná legislativa ukládá vlastníkům a uživatelům pozemků udržovat dřeviny v ochranném pásmu energetického vedení. Bližší informace jsou k dispozici v příloze.

 

 

 

Dražební vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

20.11.2017

Vyvěšeno do:

24.01.2018

20. listopadu 2017, 09:22

 

 

 

volba prezidenta České republiky

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.11.2017

Vyvěšeno do:

01.02.2018

3. listopadu 2017, 15:47

 

 

 

Stavba mateřské školy je podpořena dotací z Evropské unie a Moravskoslezského kraje

 

 

 

Návrh opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.09.2017

Svěšeno:

18.10.2017

18. září 2017, 07:52 | 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.
3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené
v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.
4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.

Bližší informace přílohou.

 

 

 

Strana výpisu

1