Novinky

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 1-2

4 769,57 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 1

2 237,43 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 2-4

2 160,64 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 5-6

4 011,16 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 7-8

2 995,86 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 9-10

5 780,30 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 11-12

3 793,97 kB

Stáhnout

 

 

25.02.2020   Dokument je na úřední desce

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí v rámci realizace projektu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voda-nahled1.jpg 03.12.2019

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020

Společnost SmVaK a.s. oznamuje občanům nové ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2020. Občanů obce Sedliště se týkají pouze ceny za vodné.
Cena za 1m3 pitné vody bude 47,27 Kč vč. 15% DPH.

 

 

 

 

 

 

irop_cz_ro_b_c-rgb-nahled1.jpg 30.07.2019

Informace o realizaci stavby cyklostezky

Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na II/473, II. etapa - část cyklostezka
Realizací projektu bude vyřešen problém chybějící infrastruktury pro nemotorovou dopravu podél frekventované silnice II/473 a z něho vyplývající riziko střetu automobilu s cyklistou či chodcem.
Cíle projektu jsou:
• Podpořit rozvoj cyklistické dopravy v obci Sedliště,
• Zvýšit nabídku stezek pro cyklisty a zlepšení cyklistické infrastruktury sloužící především k dopravě do zaměstnání, školy či za službami,
• Zatraktivnění regionu pro cykloturisty zvýšením dostupnosti turistických zajímavostí,
• Zvýšení bezpečnosti cyklistů podél frekventované silnice II/473,
• Podpora udržitelného způsobu dopravy, tj. regionální a místní mobility,
• Sekundárně také podpora zdravého životního stylu, jehož součástí může být pravidelná jízda na kole
Projekt je spolufinancován z evropských zdrojů, a to prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Strana výpisu

2 ...