Novinky

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 1-2

4 769,57 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 3-9

5 682,37 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 1

2 237,43 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 2-4

2 160,64 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 5-6

4 011,16 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 7-8

2 995,86 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 9-10

5 780,30 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 11-12

3 793,97 kB

Stáhnout

27.05.2020   Dokument je na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva

 

 

ryninka-nahled1.jpg 29.04.2020

Kvalita vody ve studánkách na Mlzácích a v Rynince.

Dle laboratorních rozborů, které prováděl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, to vypadá s vodou ve studánkách dobře. Pouze je voda trochu kyselá

 

 

 

 

05.03.2020   Dokument je na úřední desce

Veřejnoprávní smlouvy

 

 

25.02.2020   Dokument je na úřední desce

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí v rámci realizace projektu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

voda-nahled1.jpg 03.12.2019

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020

Společnost SmVaK a.s. oznamuje občanům nové ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2020. Občanů obce Sedliště se týkají pouze ceny za vodné.
Cena za 1m3 pitné vody bude 47,27 Kč vč. 15% DPH.

 

 

 

 

Strana výpisu

2 ...