Novinky

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 1

2 237,43 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 2-4

2 160,64 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 5-6

4 011,16 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 7-8

2 995,86 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 9-10

5 780,30 kB

Stáhnout

Rezervace tenisového kurtu

4. února 2018, 13:19 | Od nadcházející sezóny máte nově možnost rezervovat si tenisový kurt online.

 

 

 

Zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.02.2018

Svěšeno:

09.03.2018

V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019 - 2021 pro příspěvkovou organizaci Jubilejní Masarykova základní a mateřská škola Sedliště.

 

 

 

Dražební vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.01.2018

Svěšeno:

16.02.2018

17. ledna 2018, 08:38

 

 

 

Pozvánka Regionu Slezská brána

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.01.2018

Svěšeno:

31.01.2018

16. ledna 2018, 12:41 | Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána

 

 

 

Stavba mateřské školy je podpořena dotací z Evropské unie a Moravskoslezského kraje

 

 

 

Návrh opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.09.2017

Svěšeno:

18.10.2017

18. září 2017, 07:52 | 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.
3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené
v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.
4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.

Bližší informace přílohou.

 

 

 

Zasedání svazku obcí Regionu Slezská brána

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.08.2017

Svěšeno:

20.09.2017

 

 

 

Region Slezská brána - zveřejňované dokumenty dle zák.č.250/2000 Sb., v platném znění

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.07.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

 

 

 

HASIČI JPO III SDH SEDLIŠTĚ MAJÍ NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL

 

 

 

Dražební vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.06.2017

Svěšeno:

20.07.2017

 

 

 

Strana výpisu

2