Obecně závazná vyhláška č.1/2016.

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.11.2016

Svěšeno:

25.12.2016

25. listopadu 2016, 09:50 | Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték.

Zastupitelstvo obce na svém 11.zasedání projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku, která řeší organizaci veřejně přístupných akcí ve venkovním prostředí na území obce Sedliště po 22.00 hodině.

Přílohy:

 

 

 

Další informace