Omezení provozu Frýdecké skládky, a.s.

18. března 2020, 08:19 | Společnost Frýdecká skládka a.s. v souvislosti s koronavirem omezuje svou činnost. Bližší informace na stránkách společnosti přes odkaz: https://www.frydeckaskladka.cz/uzavreni-sbernych-dvoru-a-omezeni-provozu-skladky-a-kompostarny/