Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

21.07.2020

Vyvěšeno do:

05.08.2020

21. července 2020, 12:07

Přílohy:

 

 

 

Další informace