Oznámení společnosti ČEZ Distribuce a.s.

5. dubna 2017, 09:47 | Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne : 02.05.2017 od : 07:30 hod do : 15:30 hod.
v lokalitě : Sedliště - Sedliště
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.
Mapy s vyznačením lokalit a seznamy domů s čísly popisnými jsou uvedeny v příloze.

Přílohy: