Pozvánka na schůzi valné hromady

Honební společenstvo Sedliště-Frýdek svolává valnou hromadu, která se uskuteční dne 16. 3. 2018 v 16.30 hodin v myslivecké chatě v Sedlištích.

Přílohy: