Úřední deska

Závěrečný účet DSO Region Slezská brána

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.05.2020

Vyvěšeno do:

29.05.2021

29. května 2020, 09:47 | Závěrečný účet DSO Regionu Slezská brána byl schválen na zasedání členů RSB a je k dispozici na webové stránce obce Sedliště (http://obecsedliste.cz/region-slezska-brana-zverejnovane-dokumenty-dle-zak-c-250-2000-sb-v-platnem-zneni-201cz9/), webové stránce RSB (http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty) a do listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, Paskov 739 21.

 

 

 

Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

22.05.2020

Vyvěšeno do:

16.07.2020

22. května 2020, 11:18

 

 

 

Záměr obce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

20.05.2020

Vyvěšeno do:

24.06.2020

20. května 2020, 10:47 | Obec Sedliště má záměr pronajmout byt v objektu č.p. 364. Pronájem se předpokládá od 1. 7. 2020 je na dobu 24 měsíců s možností prolongace nájemní smlouvy. Bližší informace v přiložených dokladech. Žádosti je nutno doručit na obecní úřad do 25. 6. 2020.

 

 

 

Informace SmVaK a.s.

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.04.2020

Vyvěšeno do:

27.06.2020

23. dubna 2020, 08:49 | Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019

 

 

 

Oznámení společnosti SmVaK a.s.

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

16.04.2020

Vyvěšeno do:

26.12.2020

16. dubna 2020, 10:36

 

 

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.04.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

6. dubna 2020, 12:33

 

 

 

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.02.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

25. února 2020, 14:47 | Program pro poskytování návratných finančních výpomocí v rámci realizace projektu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.03.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

10. února 2020, 17:05

 

 

 

Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

09.12.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

9. prosince 2019, 16:46

 

 

 

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.08.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

30. srpna 2019, 14:30

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Další informace