Úřední deska

Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.03.2020

Vyvěšeno do:

30.04.2020

12. března 2020, 10:54 | V průběhu měsíců března a dubna letošního roku se budou v obci provádět terénní topografické práce, které budou realizovat zaměstnanci Zeměměřičského úřadu. Bližší informace v příloze.

 

 

 

Záměr obce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.03.2020

Vyvěšeno do:

31.03.2020

11. března 2020, 17:56 | Záměr obce darovat část pozemku odděleného z pozemku parc.č. 698/63 k.ú. Sedliště ve Slezsku

 

 

 

Záměr obce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.03.2020

Vyvěšeno do:

31.03.2020

11. března 2020, 17:53 | Záměr obce prodat část pozemků oddělených z parc.č. 698/9 k.ú. Sedliště ve Slezsku.

 

 

 

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.03.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

4. března 2020, 14:54

 

 

 

Záměr obce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.03.2020

Vyvěšeno do:

03.04.2020

4. března 2020, 14:50 | Obec Sedliště má záměr pronajmout byt v objektu č.p. 364. Pronájem se předpokládá od 1. 5. 2020 je na dobu 24 měsíců s možností prolongace nájemní smlouvy. Bližší informace v přiložených dokladech.

 

 

 

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.02.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

25. února 2020, 14:47 | Program pro poskytování návratných finančních výpomocí v rámci realizace projektu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.03.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

10. února 2020, 17:05

 

 

 

Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

09.12.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

9. prosince 2019, 16:46

 

 

 

Upozornění Krajské veterinární správy k výskytu afrického moru prasat v Polsku

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

21.11.2019

Vyvěšeno do:

19.04.2020

21. listopadu 2019, 07:28

 

 

 

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.08.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

30. srpna 2019, 14:30

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Další informace