Úřední deska

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.04.2017

Vyvěšeno do:

13.05.2017

28. dubna 2017, 10:12 | Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

 

 

 

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.04.2017

Vyvěšeno do:

28.05.2017

28. dubna 2017, 10:04

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

24.04.2017

Vyvěšeno do:

24.05.2017

24. dubna 2017, 17:01

 

 

 

Informace Regionu Slezská brána

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.04.2017

Vyvěšeno do:

12.05.2017

12. dubna 2017, 12:40

 

 

 

Závěrečný účet Obce Sedliště za rok 2016

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.04.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

12. dubna 2017, 12:38

 

 

 

Nařízení Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.04.2017

Vyvěšeno do:

11.05.2017

11. dubna 2017, 12:38 | Informace o ukončení ochranných a zdolávacích opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku.

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.04.2017

Vyvěšeno do:

11.05.2017

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

 

 

 

Veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.03.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

Zveřejnění veřejnoprávních smluv uzavřených na základě usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 22.2.2017.

 

 

 

Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.03.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

17. března 2017, 13:48

 

 

 

Nařízení Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.03.2017

Vyvěšeno do:

12.05.2017

13. března 2017, 13:22 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS SVS pro MS kraj“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška“) nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy:
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, v rámci Moravskoslezského kraje.

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Další informace