Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.04.2017

Vyvěšeno do:

11.05.2017

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Přílohy:

 

 

 

Další informace