Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.09.2017

Vyvěšeno do:

26.10.2017

Uvědomění o zahájení správního řízení o návrhu na změnu (zmenšení) zvláštního dobývacího prostoru Bruzovice, ID: 4/0026 pro dobývání výhradního ložiska s názvem Bruzovice (ID: 3083272) vyhrazeného nerostu zemní plyn.

Přílohy:

 

 

 

Další informace