Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

08.11.2018

Vyvěšeno do:

29.11.2018

8. listopadu 2018, 07:14 | Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Přílohy:

 

 

 

Další informace