Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.09.2019

Vyvěšeno do:

06.11.2019

Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o Změně č.3 Územního plánu Sedliště a oznámení o konání veřejného projednání

Přílohy:

 

 

 

Další informace