Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.06.2020

Vyvěšeno do:

05.08.2020

23. června 2020, 09:44 | Veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání upraveného Návrhu změny č.3 Územního plánu Sedliště.
Veřejné projednání se uskuteční dne 29. 7. 2020 v 16.00 hodin v Kulturním domě v Sedlištích.

Upravený návrh změny č.3 ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě v Sedlištích, na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu a zároveň je na stránkách obce pod odkazem "O obci/územní plán". 

Přílohy:

 

 

 

Další informace