Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci stavby

8. srpna 2018, 14:53 | V lednu letošního roku si Obec Sedliště požádala o dotaci na realizaci stavby pod názvem "Sedliště-zvýšení dopravy na II/473, II.etapa, část chodník". V červenci jsme obdrželi stanovisko Státního fondu dopravní infrastruktury, že jsme byli vybráni a byly nám schváleny finanční prostředky na spolufinancování stavby. Dne 8. 8. 2018 byly zveřejněny doklady k veřejné zakázce na profilu zadavatele. Více informací je k dispozici v příloze této zprávy.

Přílohy: