3.výzva "Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji"

12. dubna 2019, 13:40 | Dne 9. 4. 2019 rozhodla rada kraje o vyhlášení dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.výzva". Od 10. 4. 2019 bude pro žadatele o kotlíkovou dotaci dostupná na adrese https://kotliky.msk.cz elektronická žádost o dotaci. Termín, kdy se budou žádosti předkládat je stanoven na 13. 5. 2019 od 10.00 hodin. Bližší informace jsou uvedeny v příloze, popř. si můžete vyzvednout tištěné materiály k výzvě na obecním úřadě. Výzva MSK je zveřejněna na stránkách: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-kotlikove-dotace-v-moravskoslezskem-kraji---3--vyzva-127688/ POZOR - šanci mají i zájemci, kteří skončili v rámci 2.výzvy v tzv. zásobníku a nedostalo se na ně!!!

Přílohy: