Zajímá vás kvalita vody ve studánkách?

V říjnu roku 2016 jsme nechali odebrat vzorky vody ze studánek, které jsme monitorovali již v dubnu a nechali je podrobit rozborům. Výsledky nejsou lepší, všechny studánky obsahují koliformní bakterie, především studánka v Řepišťském lese.
Protokoly jsou přílohou.

V dubnu letošního roku jsme nechali provést analýzu vody ve třech studánkách, které jsou pravidelně  navštěvovány  a jsou na území obce Sedliště. Jedná se o studánky v Rynince, v lese u cesty směr Řepiště a na Mlzácích. Upozorňujeme občany, že všechny studánky vykazují přítomnost koliformních bakterií a voda tudíž není 100%-ní a není ji možno považovat za pitnou. Nejhůře dopadla asi nejvíce navštěvovaná Rynínka na hranici s Václavovicemi. Protokoly jsou k dispozici v příloze.

Přílohy: