Záměr obce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

20.05.2020

Vyvěšeno do:

24.06.2020

20. května 2020, 10:47 | Obec Sedliště záměr pronajmout byt v objektu č.p. 364. Pronájem se předpokládá od 1. 7. 2020 je na dobu 24 měsíců s možností prolongace nájemní smlouvy. Bližší informace v přiložených dokladech. Žádosti je nutno doručit na obecní úřad do 25. 6. 2020.

Přílohy:

 

 

 

Další informace