Záměr pronájmu

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.01.2018

Vyvěšeno do:

01.03.2018

2. ledna 2018, 08:04 | Obec Sedliště zveřejňuje záměr pronájmu bytu v objektu č.p. 364. Zájemci si mohou vyzvednout žádost o nájem obecního bytu a koncept smlouvy na obecním úřadě, popř. stáhnout si tyto dokumenty z webu viz příloha. Termín pro podání žádostí je stanoven na 15. 2. 2018 ve 12.00 hodin.

Přílohy:

 

 

 

Další informace