Dotace z IROP na stavbu Mateřské školy Sedliště

6. ledna 2017, 10:35 | Obec Sedliště na konci roku 2016 dárek, když obdržela REGISTRACI AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE.

logo1_irop.jpg

V dubnu 2016 jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na výstavbu nové mateřské školy.  Předmětem projektu je rozšíření kapacity mateřské školy v Sedlištích vybudováním nového bezbariérového objektu s nezbytným vybavením  a zázemím pro její fungování a pořízením kompenzačních pomůcek pro celou MŠ. V okolí budovy bude vybudováno nové dětské hřiště, upraveno venkovní prostranství a bezbariérový přístup. V novém objektu budou fungovat 2 třídy s celkovou kapacitou 56 dětí. Stávající prostory pro v objektu obecního úřadu budou fungovat dále s menším počtem dětí (místo 40 dětí zde bude pouze 28 dětí, tj, 1 třída.skolka.jpg Celkem bude po realizaci projektu  v MŠ Sedliště 84 míst ( 3 třídy po 28 dětech), což znamená navýšení kapacity o 16 dětí. umožní pobyt dítěte v zařízení po max. možnou dobu tj. 10 hodin denně (6.00 – 16.00 hodin) a umožní rovněž pobyt dětem mladším 3 let.


Název projektu: Mateřská škola Sedliště.
Identifikační číslo: 117D03G000058.
Zdroj dotace a financování: strukturální fondy EU, státní rozpočet, rozpočet obce.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
                                     Staroměstské náměstí 932/6
                                     110 15  Praha 1

Cíl projektu: rozšíření stávající kapacity Sedliště a zajištění kvalitních podmínek pro předškolní vzdělávání ve spádové obci Sedliště prostřednictvím výstavby nového objektu mateřské školy pro děti ve věku 3 7 let (případně 2 7 let) a pořízení kompenzačních pomůcek pro potřeby školky.

Výsledky projektu: navýšená kapacita předškolního vzdělávání v obci Sedliště nový vybudovaný objekt mateřské školy pro předškolní vzdělávání v obci Sedliště pořízené kompenzační pomůcky pro potřeby Sedliště.

 

logo1_irop.jpg