Kniha o dřevěných stavbách v regionu Slezská brána

11. prosince 2020, 19:57 | Nedávno vydaná kniha mapující dřevěné stavby na území Kaňovic, Paskova, Řepišť, Sedlišť, Šenova, Václavovic a Vratimova je k zakoupení v místní knihovně. Podrobnosti o knize jsou uvedeny v článku.

V polovině listopadu letošního roku vydal dobrovolný svazek obcí knihu Dřevěné stavitelství v regionu Slezská brána. Všichni tři autoři – Jana Koudelová, Tomáš Nitra a Romana Rosová – do ní promítli své zkušenosti dlouholetých odborných pracovníků Národního památkového ústavu v Ostravě a vyčerpávajícím způsobem zmapovali jak duchovní, tak i občanské dřevěné stavby na území Kaňovic, Paskova, Řepišť, Sedlišť, Šenova, Václavovic a Vratimova. Původně byla do zpracování zahrnuta také území Žabně a Sviadnova. V těchto moravských obcích se však v důsledku jiných historických podmínek vývoje, které byly ovlivněny mimo jiné právními předpisy minulých století, žádné dřevěné stavby nedochovaly.

Vydání knihy ze strany Regionu Slezská brána bylo v určitém slova smyslu logickým završením řady aktivit zaměřených na dřevěné stavby. Připomenout můžeme renovaci čtyř dřevěných mlýnků v Šenově, Řepištích, Václavovicích a Horních Datyních, rekonstrukce památkově chráněných kostelů v Sedlištích a Řepištích, instalaci stálé expozice modelů dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček na zámku v Paskově nebo vydání mapy dřevěných staveb a zajímavostí Frýdecko-Místecka a Frýdlantska. V těchto případech šlo o projekty měst a obcí, u kostelů ve spolupráci s římskokatolickou církví. Opomenout však nelze ani starostlivost soukromých majitelů, díky které se dřevěné stavby uchovávají nadále. V mnoha případech jsou přitom opravovány s cílem uchovat kouzlo jejich historického odkazu, někdy i s motivaci pečovat o majetek, který pro povahu pomyslného „rodinného stříbra“.

Autoři v knize uvádějí celkem 102 objektů, které systematicky třídí podle jednotlivých obcí a v rámci nich je rozdělují na sakrální (duchovní) a profánní (občanské). Samostatné kapitoly jsou přitom věnovány i dříve samostatným obcím Horní Datyně (nyní část Vratimova) a Oprechtice (nyní část Paskova). U vybraných nejcennějších a nejzajímavějších staveb se autoři dále věnují jejich podrobnému historickému vývoji. Jednotlivé kapitoly o obcích, resp. jejich částech, jsou doplněny o nástin historického vývoje a mapku s přesnou lokalizací všech identifikovaných dřevěných staveb. Publikace je doplněna také o řadu doprovodných fotografií.

Text byl ověřen dvěma recenzními posudky. Oba knihu hodnotily na jedné straně jako odborně fundovanou, na druhé straně však formou sdělení přístupnou laické veřejnosti.

O její využití projevily zájem rovněž místní základní školy, které knihu využívají pro přípravu pracovních listů pro žáky 1. i 2. stupně za účelem výuky regionálního místopisu i malých výletů po blízkém okolí.

Dodejme však, že kniha je určena všem zájemcům, především však obyvatelům obcí, na které je zaměřena. Možná budou překvapeni bohatostí často nenápadné, neznámé i přehlížené krásy architektury, kterou by spíš hledali v horských údolích, a která se přitom nachází i v rovinaté nebo jen mírně zvlněné krajině mezi Frýdkem-Místkem, Havířovem a Ostravou, v krajině, kde žijí.

Pro zájemce je kniha k dostání v ceně 200 Kč, a to v otevírací nebo úřední dobu v pokladně paskovského zámku, na podatelně městského úřadu v Šenově, v knihovně a muzeu Lašská jizba v Sedlištích, na obecním úřadu v Řepištích, v Kulturním středisku ve Vratimově a v knihovně nebo na obecním úřadu ve Václavovicích.

 

                                                                                                                                          Miroslav Lysek

                                                                                                                                 koordinátor vydání knihy