Mateřská škola v Sedlištích

23. února 2017, 08:59

logo1_irop.jpg

 

Zastupitelstvo obce Sedliště na svém zasedání dne 22. 2. 2017 schválilo realizaci stavby "Mateřská škola Sedliště" v letech 2017 a 2018, která bude spolufinancována v rámci IROP ze zdrojů EU. S ohledem na podmínky poskytovatele dotace ve věci způsobu poskytnutí dotace ( Ex post) zastupitelstvo zároveň schválilo způsob financování této stavby. Stavba bude financována částečně prostřednictvím vlastních zdrojů a částečně úvěrem u společnosti Česká spořitelna, a.s.

V současné době byla zahájena veřejná zakázka pro výběr zhotovitele stavby, zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.