Novinky

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 1-2

4 769,57 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 3-9

5 682,37 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 10

10 160,21 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 11-12

6 555,28 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 1

2 237,43 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 2-4

2 160,64 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 5-6

4 011,16 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 7-8

2 995,86 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 9-10

5 780,30 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 11-12

3 793,97 kB

Stáhnout

 

 

25.11.2016

Obecně závazná vyhláška č.1/2016.

Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték.

 

 

Veřejná vyhláška - sdělení o zpracování Návrhu změny č.2 Územního plánu Sedliště

Návrh změny č.2 Územního plánu Sedliště v grafické a textové podobě je k dispozici v rubrice O obci - Územní plán !!!

 

 

 

 

08.11.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sedliště

Ve středu 23. 11. 2016 v 17.00 hodin v prostorách Kulturního domu se uskuteční 11.zasedání zastupitelstva obce ve volebním období 2014 - 2018.
Více informací v přiložené pozvánce.

 

 

 

 

Informace k prohlídkám (kontrolám) kotlů na tuhá paliva.

S ohledem na opakující se dotazy, týkajících se povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zpracovalo Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, "Sdělení k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém teleném příkonu 300 kW a nižším". Toto sdělení se zabývá problematikou prohlídek (kontrol) kotlů a také popisuje jednotlivé povinnosti, které zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy ve vztahu k těmto zdrojům stanoví a můžete si ho sami prostudovat – viz. příloha.

 

 

V Sedlištích se představí nový model Hyundai i30.

Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 se v automobilce HMMC v Nošovicích uskuteční prezentační den nového modelu Hyundai i30 třetí generace pro 100 vybraných dealerů z celé Evropy. Součástí programu budou i jízdy s těmito novými vozy po trase Nošovice – Frýdek – Sedliště a zpět s místem obratu a střídání posádek na parkovišti za obecním úřadem v Sedlištích. Řidiči budou dodržovat platné dopravní předpisy a maximální povolenou rychlost, přesto upozorňujeme na zvýšený dopravní ruch, který s akcí bude souviset. Jízdy se uskuteční v době od 10:00 do 16:00 hodin a v tuto dobu si také můžete nový model Hyundai i30, jehož sériová výroba začne v polovině prosince, u nás na parkovišti prohlédnout.

 

 

 

 

Komunitní centrum v Sedlištích?

Obec Sedliště má záměr realizovat v prostorách sportovního areálu stavbu Komunitního centra. Dne 17. 10. 2016 byla zahájena veřejná zakázka na projekční práce. V příloze tohoto článku je studie Komunitního centra a pro zájemce z řad projektantů je na obecním úřadě zadávací dokumentace.

 

 

Strana výpisu

... 9 ...