Novinky

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 1-2

4 769,57 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 3-9

5 682,37 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 10

10 160,21 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 11-12

6 555,28 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 1

2 237,43 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 2-4

2 160,64 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 5-6

4 011,16 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 7-8

2 995,86 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 9-10

5 780,30 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 11-12

3 793,97 kB

Stáhnout

Sdělení společnosti ČEZ Distribuce a.s.

V souladu s ustanovením §25, odst. 3, písmeno c, bod 5 a §25, odst. 3, písmeno d,
bod 6 Energetického zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny ve Vámi spravované oblasti a to dle následujícího harmonogramu:
Termín - dne : 27. říjen 2016 od 07:00 do 17:00 hod. , Vyznačeno červená čára
v obci : Frýdek-Místek , Sedliště
část obce : Lískovec, Sedliště viz přiložený soubor
Letáky: vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých při ohlašování vypínání elektrické energie v dotčené oblasti.
Proto Vás žádáme v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.
V platném znění a v souladu s ustanovením § 2 odst.2 a s ustanovením § 35, odst.1,
zákona č. 2/2003 Sb. ve znění změn a doplňků, o umístění oznámení na úřední
desku Městského/Obecního úřadu a zveřejnění způsobem v místě obvyklým.
Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a
doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
na zařízení a majetku.
Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám
způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl
zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.
Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud obvyklým způsobem.

 

 

olej-nahled1.jpg

Díky těm, kteří separují použitý olej z domácností!!!

Děkujeme za sběr olejů

Již více než rok je možné v Sedlištích odevzdávat použité jedlé oleje. Spolupracujeme zde se společností Trafin Oil, která se ekologické likvidaci věnuje.
Zatímco pro podnikatele je ekologická likvidace použitých fritovacích olejů předepsána zákonem, pro občany se jedná o čistě dobrovolnou záležitost. A podle dat, která v Trafin Oil sledují, si lidé v Sedlištích vedou ve srovnání s jinými obcemi nadprůměrně dobře. Stávající 50 litrovou nádobu se povedlo naplnit již pětkrát. Za to všem, kteří olej takto likvidují, patří velký dík!
Tím, že olej po vaření nevylijete do toalety či dřezu, šetříte přírodu, ve které se olej obtížně rozkládá. Také ale snižujete náklady v čističkách odpadních vod a kanalizacích, které oleji a tuky vždy velmi trpí. Každé takové náklady se nakonec někde projeví v ceně koncového spotřebitele, což jste vy. Pro představu, třeba na Českobudějovicku skončí okolo velkých svátků v odpadu až 9 tun olejů a tuků.
Česká republika už je na špici Evropy, co se týká třídění odpadů, jako je papír, sklo či plasty. Na pestrobarevné kontejnery na tyto suroviny si většina z nás již zvykla. Stejně tak si přejeme, aby i oleje nekončily v odpadech, ale ve správných kontejnerech a ještě jednou děkujeme těm, co se snaží.

 

 

elektro1-nahled1.jpg

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní vedení na nutnost odstranit a okleštit stromoví a jiné porosty, které ohrožují bezpečný provoz distribuční soustavy.

 

 

fotbal-hriste-nahled1.jpg

Rozpis zápasů TJ BDSTAV Sedliště

Rozpis zápasů TJ BDSTAV Sedliště, kategorií muži, dorost a žáci pro soutěžní období podzim 2016 - 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2016

Veřejné vyhlášky

veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

 

 

 

 

 

 

Strana výpisu

... 10 ...