Program pro poskytování návratných finančních výpomocí

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.02.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

25. února 2020, 14:47 | Program pro poskytování návratných finančních výpomocí v rámci realizace projektu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Program je určen pro ty občany, kteří jsou příjemci "Kotlíkové dotace" z prostředků Moravskoslezského kraje a mají s Moravskoslezským krajem podepsanou smlouvu. Půjčka je určena na předfinancování záměru výměny nevyhovujícího kotle.

Přílohy:

 

 

 

Další informace