Zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.02.2018

Svěšeno:

09.03.2018

V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019 - 2021 pro příspěvkovou organizaci Jubilejní Masarykova základní a mateřská škola Sedliště.

Přílohy:

 

 

 

Další informace